งานบ้าน

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี4 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ม.5                     เวลา  50  นาที

1. จงอธิบายความต้องการอาหารของแต่ละวัย ดังนี้

หญิงมีครรภ์  และหญิงให้นมบุตร

- วัยผู้ใหญ่  และวัยผู้สูงวัย

2. ในช่วงวัยของนักเรียนนั้นมีความต้องการปริมาณอาหาร

แต่ละประเภทในปริมาณเท่าใด  ภายใน 1 วัน

3. ในการจัดรายการอาหารให้ผู้รับประทานเกิดความพึง

พอใจ  ควรคำนึงถึงหลักใดบ้าง

4. อาหารมื้อใด  มีความสำคัญมากที่สุด  เพราะเหตุใด

 

5. อาหารว่าง  ภายใน 1 วัน  มีกี่ครั้ง  และช่วงเวลาใดบ้าง

6. ข้อควรคำนึงในการจัดรายการอาหารสำหรับจัดเลี้ยง

ในโอกาสต่างๆ

 

                                  

     Share

<< มาลัยชำร่วย >>

Posted on Tue 11 Sep 2007 15:05

verygood
dong   
Wed 11 Feb 2009 10:25 [1]
 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh